10 dage gammel og lidt mere vågne. Forrest Anthony, i midten Aleksei og bagerst Amadeos.