24/3 17 Mens vi venter på den sidste killing hviler Yakira sig.