5 Måneder og hjælper allerede med kontorarbejdet, tak for det Elisa.