2 Måneder gammel på 1. havetur, er meget målbevidst.